Waarom de Warren natuurlijk groen

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel besloot in 2019 af te zien van woningbouw in de Warren. De actiegroep De Warren Natuurlijk Groen kon zich gaan richten op de toekomst van de Warren, aansluitend op maatschappelijke vragen en ontwikkelingen:  Van actiegroep naar Burgerinitiatiefgroep. Een landschappelijk uniek gebied moet bewaard blijven voor boeren en burgers en de generaties na ons. Er is behoefte aan rust, ruimte en stilte, aan natuur inclusieve veeteelt en biodiversiteit, aan een plek waar lokaal voedsel kan worden verbouwd en gekocht: dáárom moeten de Warren natuurlijk groen blijven. Dit wordt inmiddels ondersteund door verschillende organisaties.

[…] meer lezen

Steun ons

lees hier de pdf over ons burgerinitiatief

Laat uw gegevens achter

Als u het initiatief een warm hart toedraagt en op het geëigende moment een petitie of een verzoek zou willen ondertekenen, laat dan uw mailadres achter

Inhoudelijk of organisatorisch bijdragen

Als u inhoudelijke of organisatorisch een bijdrage wilt leveren aan het burgerinitiatief kunt u contact opnemen met Simon Meinema, telefoon 06 53 15 92 86.


2 + 1 = ?

Doelstellingen

Wat willen we bereiken

  • Het stimuleren van natuurinclusieve, grondgebonden landbouw

  • Realisatie van landbouw die de relatie tussen product en consument verkleint en herstelt

  • Realisatie van lokale voedselvoorziening op een duurzame manier in samenhang met educatie en gemeenschapszin

  • Educatie en bewustwording op het gebied van natuur, duurzame biologische voedselproductie en gezondheid

  • Komen tot een ontmoetings- en doeplek t.b.v. verbinding tussen mensen van alle leeftijden en achtergronden

  • Ontwikkeling van de streek als een groene parel op de kaart wat betreft duurzaamheid en ecologische ontwikkeling

  • Herstel en behoud van het kleinschalig diverse landschap en biodiversiteit

  • Beschermen van rust, stilte en duisternis

  • Bieden van reëel perspectief voor hen, die om wat voor reden dan ook aan de ‘zijlijn’ terecht gekomen zijn

Waarom is dit belangrijk?

“Dit unieke landschap is met zijn pingoruïnes heeft een verscheidenheid aan leven en biodiversiteit dat uniek is voor Nederland”

“De Warren is een agrarisch gebied met grote archeologisch waarde. Hier liggen kansen om aan de slag te gaan met gemeenschapslandbouw en educatie. Door het gebied toegankelijker te maken voor iedereen.”

Een fantastische kans om de gezonde verbinding te leggen tussen gemeenschapslandbouw, de omringende natuurinclusieve landbouw en de bewoners van Burgum en Suwâld

Film over het initiatief