Artikelen door

Rapport over ons burgerinitiatief van VHL studenten

Eind januari hebben drie Van Hall-Larenstein studenten hun rapport opgeleverd. Vanochtend hebben ze in Leeuwarden bij VHL hun presentatie gegeven. Als een trio hebben ze hun onderzoek en het rapport toegelicht. Gefocust op People, Planet, Profit hebben zij zich over vier vragen gebogen: Vastlegging/terughouden van CO2 uitstoot (vooral vanwege het perceelranden-beheer) Relatie De Warren met […]

De gemeente en De Warren

Een aantal keer is woningbouw in de Warren weer ter sprake gekomen, maar de Raad blijft bij haar uitspraak: geen woningbouw in de Warren. Tijdens de raadsvergadering van 1 april 2021 heeft de PvdA bovendien de volgende motie ingediend. In juli 2019 de gemeenteraad bij meerderheid heeft besloten geen woningbouw te ontwikkelen in het gebied […]

Rapport EGB Stenden

In het kader van de minor Sustainable Society bij NHL-Stenden zijn vier studenten aan een opdrachtnemer gebonden om: helpen bij het uitvoeren van een project dat een relatie heeft met het verduurzamen van de samenleving. Deze studenten helpen de aannemer onderzoekt de middelen en mogelijkheden die voorhanden zijn om een ​​project naar keuze uit te […]

Rapport ‘Ecosysteemdiensten van De Warren’

Op dinsdag 11 januari heeft de initiatiefgroep De Warren natuurlijk groen het rapport ‘Ecosysteemdiensten van De Warren natuurlijk groen’ overhandigd aan wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel. Met het rapport wil de initiatiefgroep bijdragen aan een verantwoorde invulling van het Warrengebied. In augustus 2020 diende de initiatiefgroep het burgerinitiatief ‘Verbinding en betrokkenheid’ in bij de gemeente […]

Streekmarkt in de Warren


Om het dorp en De Warren meer aan elkaar te verbinden hielden we op 4 september een Streekmarkt in De Warren. It Fryske Gea stelde hiervoor een weiland tegenover de zeilschool ter beschikking. Toen we om 11 uur ‘open’ gingen scheen de zon volop op alle kleurige kraampjes. Keimpe van der Meer componeerde een nieuw […]

Iepenloft Konsert

Op één van de mooiste zomeravonden van het jaar, op 17 juli, organiseerden we  een openluchtconcert, midden in de weilanden naast de Sluiterspoel. Het Aristos Strijkkwartet musiceerde en bijna honderd mensen op stoeltjes en op de grond luisterden muisstil. Overvliegende ganzen leverden een bijdrage en de ondergaande zon zorgde voor een bijna magische sfeer. Na […]