Rapport EGB Stenden

In het kader van de minor Sustainable Society bij NHL-Stenden zijn vier studenten aan een opdrachtnemer gebonden om: helpen bij het uitvoeren van een project dat een relatie heeft met het verduurzamen van de samenleving. Deze studenten helpen de aannemer onderzoekt de middelen en mogelijkheden die voorhanden zijn om een ​​project naar keuze uit te voeren. in deze geval worden de studenten gekoppeld aan de Enerzjy Groep Burgum. De Enerzjy Group wordt geleid door de burger samenwerking die als doel heeft om in 2030 van Burgum een ​​energieneutrale gemeente te maken. Om daar te komen, ze hebben de leerlingen de opdracht gegeven om een ​​project te vinden dat bewustzijn en betrokkenheid kan creëren de lokale gemeenschap van Burgum om mee te werken aan een betere en duurzamere leefomgeving in Burgum.

Lees het rapport hier