Rapport over ons burgerinitiatief van VHL studenten

Eind januari hebben drie Van Hall-Larenstein studenten hun rapport opgeleverd. Vanochtend hebben ze in Leeuwarden bij VHL hun presentatie gegeven. Als een trio hebben ze hun onderzoek en het rapport toegelicht. Gefocust op People, Planet, Profit hebben zij zich over vier vragen gebogen:

  • Vastlegging/terughouden van CO2 uitstoot (vooral vanwege het perceelranden-beheer)
  • Relatie De Warren met N2000-gebieden Alde Feanen en Grote Wielen
  • De CSA-tuin
  • Het bedrijfsgebouw

Van alle vier punten hebben ze sterke en zwakke punten benoemd met een specifiek beoordelingstool.

Al met al een zinvolle toevoeging aan dit burgerinitiatief Verbindingen en Betrokkenheid en het Ecosysteemdiensten rapport.

Na afloop van de presentatie en het vragenrondje bood Leonor Lindner vanuit het burgeriniatief hen een Pluim van riet uit De Warren aan.